Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin/storitev na spletni strani www.freyamoonart.com   1. SPLOŠNE DOLOČBE   Vsebina Splošnih pogojev in pravil o uporabi spletne strani www.freyamoonart.com se nanaša na pogoje uporabe storitve vsebin/storitev na spletni strani www.freyamoonart.com. To predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med vami kot uporabnikom ter nami, spletno stranjo www.freyamoonart.com, oziroma ponudnikom    2. OPREDELITVE POJMOV Ponudnik in lastnik spletne strani je www.freyamoonart.com - Tanja Maraž, Hum 5 a, 5211 Kojsko   Uporabnik — ste vi, ki obiskujete in brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to, ali ste fizična oseba ali pravna oseba oz. njen zastopnik ali pooblaščenec.    www.freyamoonart.com — je spletni portal oziroma spletna stran, informacijski sistem, ki vsebuje različne lastne, avtorske in avtorsko zaščitene spletne vsebine ter storitve v okviru naše dejavnosti. Uporaba spletnih vsebin in uporaba naših storitev je popolnoma na lastno odgovornost. Z obiskom naše spletne strani in registracijo oziroma z uporabo naših storitev (obisk svetovanja, obisk izobraževanja) se v celoti strinjate s Pravili in pogoji spletne strani www.freyamoonart.com in v celoti prevzemate odgovornost.     3. DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN UPORABA   Dostop: Dostop do spletne strani www.freyamoonart.com je načeloma zagotovljen neprekinjeno, vse dni v letu, razen v času vzdrževanja in posodobitev spletnih strani. Ponudnik si pridržuje pravico do umaknitve in ukinitve spletne strani kadarkoli oziroma kateregakoli dela spletne strani in funkcionalnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila.    Uporaba:  Obisk spletne strani www.freyamoonart.com  in uporaba vsebin/storitev je popolnoma na lastno odgovornost.    Uporaba spletne strani www.freyamoonart.com je pogojena s pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. Z uporabo vsebin spletne strani www.freyamoonart.com izrecno soglašate z njeno vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s www.freyamoonart.com , ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja. Obvezujete se, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditev, ki se nanašajo na vašo uporabo tega spletnega portala.    S tem, ko ste pristali na spoštovanje Splošnih pravil in pogojev spletne strani www.freyamoonart.com, izrecno pristajate, da ne boste: • uporabili teh spletnih strani (vsebin/storitev) za protipravno ravnanje ali spodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega; • se sklicevali na poslovno povezavo s spletno stranjo www.freyamoonart.com oziroma ponudnikom; • registrirali drugo osebo (registracija drugih oseb ni dovoljena za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora); • uporabljali vsebin/storitev za kakršnekoli nezakonite namene;     Prijava in registracija:   Z vstopom na spletno stran www.freyamoonart.com potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celotno spletno stran www.freyamoonart.com.     Varovanje osebnih podatkov: Ponudnik www.freyamoonart.com  se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega uporabnika portala in zbira osebne podatke, kot sta elektronski poštni naslov in osebno ime. Osebni podatki, ki jih zbira ponudnik, so uporabljeni za lastne evidence ter za obveščanje o storitvah ali izdelkih, ki so ali bodo na voljo. Ponudnik ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam ali poslovnim partnerjem. Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.    Povezava na  druge spletne strani   Nekatere povezave spletne strani www.freyamoonart.com vodijo na druge spletne strani, ki jih www.freyamoonart.com  ne uporablja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Ponudnik ponuja te povezave uporabnikom le kot dodatne informacije o izvajalcih in virih. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravitelj in veljajo za te zunanje spletne strani.   Izključitev jamstva:  Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate to spletno stran in naših storitev izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost portala sta vam ponujeni »taki kot sta«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.   Izključitev odgovornosti:    V nobenem primeru www.freyamoonart.com  ne bo odgovorna za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe te spletne strani ter nepravilne uporabe naših storitev.    www.freyamoonart.com  spoštuje uradno medicino in obiskovalcev na noben način ne odvrača od uradnega medicinskega zdravljenja, temveč kvečjemu le-to podpira. Uporaba naših spletnih vsebin in uporaba naših storitev je dovoljena izključno na lastno odgovornost. Ob obisku naših storitev in spletnih strani se strinjate z naslednjimi pogoji in pravili, ki jih najdete na naših spletnih straneh, na spodnjem delu spletne strani pod ‘opozorili’:   Opozorilo: Različne oblike svetovanja, objavljena na tej spletni strani, ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči. V okviru www.freyamoonart.com izvajamo različna predavanja in svetovanja, ki v nobeni meri ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja.  V okviru ponudbe spletne strani www.freyamoonart.com ponujamo svetovanja, katerih namen so različni pristopi razumevanja najrazličnejših situacij, kar pa v nobeni meri ni zdraviteljstvo. Besedi 'zdravljenje' ali 'zdraviteljstvo' sta omenjeni zgolj v smeri izboljšanja kvalitete življenja preko drugačnega razumevanja oziroma pogleda na stvarnost in nikakor v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja. Za obisk svetovanja v okviru naše ponudbe posameznik v celoti prevzema odgovornost. V primeru dvoma, ali so naša izobraževanja oziroma svetovanja primerna za vas oziroma nekoga, ki je v procesu zdravljenja (psihološkega ali fizičnega), svetujemo, da se pred obiskom posvetujete s svojim zdravnikom ali uradnim terapevtom. S prijavo in udeležbo na naše svetovalne programe se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji  in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo.   Ob neprimerni uporabi naših storitev in vsebin uporabnika ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti.    Spremembe določil:   www.freyamoonart.com  si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.      Omejitev osebne in nekomercialne uporabe:   Spletno stran www.freyamoonart.com smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so na spletni strani www.freyamoonart.com razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe (navedba vira in povezava na našo stran). Povezave na spletno stran www.freyamoonart.com (osnovno stran in/ali posamezne podstrani) so dovoljene, če se navaja vir vsebine in povezava na našo stran.    Končna določba:   Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici. Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.      

Piškotki

Spletna stran www.freyamoonart.com uporablja piškotke da lahko normalno funkcionira in da lahko spremljam obiskanost. Z uporabo moje spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.

V redu